IMKB 100 103186 
USD 5,3171 
EURO 6,0307 
ALTIN 227,073