IMKB 100 98805 
USD 5,5404 
EURO 6,3798 
ALTIN 218,287