IMKB 100 94219 
USD 5,8355 
EURO 6,5291 
ALTIN 252,834