IMKB 100 89962 
USD 5,3717 
EURO 6,0917 
ALTIN 215,172