IMKB 100 120236 
USD 5,9462 
EURO 6,5466 
ALTIN 301,239