IMKB 100 1096 
USD 7,6448 
EURO 8,9469 
ALTIN 467,458