IMKB 100 115794 
USD 6,8591 
EURO 7,7441 
ALTIN 397,803