Anasayfa Üyelerimiz Derneğimiz Basın - Yayın Faaliyetler ResimGalerisi İrtibat
ENGLISH
 
o BAŞKANIMIZ -BURHAN ER
o VİZYONUMUZ
o MİSYONUMUZ
o HAL TARİHÇEMİZ
o İMESKOM - TÜMESKOM YÖNETİM KURULU
o FEDERASYON SEKRETERİ
 
 
HASAT DERGİSİ
 
 
HAL FİYATLARI
Günlük Hal Fiyatlarını görmek için tıklayınız...
 
 
ÜYE GİRİŞ
Kull. Adı
Şifre
 
Üye Ol    -   Şifremi Unuttum
 
 
DUYURULAR
 
 
 
GALERİDEN SEÇMELER
İMESKOM
 
 
 
HAVA DURUMU
 
 
 
GÜNLÜK GAETELER

LÜTFEN BİR GAZETE SEÇİNİZ.

 
 
 
FAYDALI LİNKLER
8 VALİLİKLER (69)
8 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE (18)
8 HAVA YOLU (5)
8 BANKALAR (36)
8 FAYDALI LİNKLER (20)
8 DOST SİTELER (8)
8 GAZETELER (45)
 
 
 
DÖVİZ KURU
 
 
 
SİTE SAYAÇ
Sayac
Bugün 114
Toplam 788562
Üye Sayısı 389
Bugün Üye Olan 0
 
 
HAL TARİHÇEMİZ

Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Kabzımal unvanı ile faaliyet gösteren meslektaşlarımız eski tütün gümrüğünde çalışırlardı. Mallar tren, deniz motoru ve at arabalarıyla gelir, bir kısım Anadolu'dan gelen mallar ise, Haydarpaşa'ya trenle, oradan da motorlarla Hal'e getirilerek satışa sunulurdu. Daha sonra ilerleyin teknoloji ile birlikte, hallere mal sevkiyatı da biçim değiştirmiş, gelişen karayolları ile kamyon sektörü oluşmuştur.

İstanbul Hali daha sonra Yemiş iskelesine geçmiş, oradan da Unkapanı yangınında tamamen yok olan Eminönü ile Unkapanı arasındaki bölgeye taşınmıştır. Hallerin eski adı MEYVEHOŞ olarak anılırdı. Bu isim enteresan ve hemde çok güzel bir isimdi.


Bostan sergileri ise; Sirkeci'den sonra Ticaret Odasının yerinde çalışmakta iken daha sonra, 1935 yılında açılan Merkez Halin Unkapanı yönündeki yerine taşınmıştır. 1935 yılında ilk yapılan Merkez Hale ilaveler yapılmıştır. Artan nüfus ve buna paralel büyüyen tüketime ayak uyudurmak amacıyla yapılan ek binalar sebze kısmı ayrıca parsel ve körfez adıyla anılmaktadır. Bu arada eski balık hali de sebze hali kapsamına alınmıştır.

Fakat tüm bu palyatif önlemler hallerin yetersizliğini önleyememiş ilk olarak bostan sergileri Vatan Caddesinin sonuna alınmış, daha sonra da şimdiki yerine taşınmıştır. "Zeytinburnu Cevizlibağ" sabit olarak 271 yazıhaneli bir büyük hal oluşturulmuştur. Ayrıca Kadıköy yakasında, iskele yannıdaki itfaiyenin yerinden Küçükbakkalköy'de yapılan 20 dükkanlı hal binasına taşınmış ve gelişen nüfus ihtiyaca karşı ek inşaatlarla 109 yazıhaneli bir kompleks haline gelmiştir.

Unkapanı'ndaki Merkez Hal, binası da 50 yıllık bir hizmetten sonra, bugünkü Başrampaşa'da yapılan yeni tesislerine 1986 yılında taşınmıştır. 289 yazıhane ile İstanbul'a hizmet vermeye devam etmektedir.

Ayrıca Zeytinburnu Cevizlibağ'daki Bostan hal esnafı 1997 yılında Bayrampaşa'da Merkez Hale ilave olarak 282 yazıhane yapılarak bugünkü merkez hal esnafının toplamı 571 olarak güzel İstanbul'umuza hizmet vermeye devam etmektedir. Anadolu yakasında bulunan Kadıköy hal esnafımızın sayısı 109 yazıhaneden ibarettir. Daha iyi hizmet vermek için Kartal Taşocakları Mevkiinde bulunan 84 korsan yazıhanenin Kadıköy'e taşınması için bu ek ilave olarak 84 yazıhane yapılmıştır. İnsanları mağdur etmemek için İMESKOM olarak insanları yasal ve verimli çalışabilmesi için başta İstanbul Valiliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın diyalog kurarak Kartal'da bulunan 84 yazıhane için Kadıköy'e ilave olarak 1997 yılında yerleri yapılmış olup buradaki esnaf sayısının toplamını 193'e çıkarmış bulunmaktayız. Gaye İstanbul'a daha iyi hizmet, sağlıklı sebze ve meyve yedirmektir. Bizim gayemiz duyurucudur. Yapılan hizmet hayırlı bir hizmettir.

Eskidan ilkel araç ve gereçlerle gelen malların yerine, bugüne daha standart ürünler pazarlanmakta, teknoloji ile birlikte Haller'de daha bilgili gelen temiz, sıhhi malların satışı ile daha rasyonel konuma kavuşturulmuştur.


ÇALIŞMA TARZI VE YÖNETİM MEKANİZMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışan Haller 2 büyük üniteden oluşmaktadır. 571 yazıhaneli Merkez Bayrampaşa Hali, 193 yazıhaneli Kadıköy hali, idari şekli olarak Haller Müdürlüğü'ne bağlı olup şubece yönetilir.

İstanbul Merkez Bayrampaşa ve Kadıköy'deki şeflikle yönetilen Kadıköy hali, idari ve bölgesel şema olarak direkt Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlıdır.

Haller, 1580 sayılı Belediyeler yasasının 15. maddesinin 58. bendine tefikan hazırlanan ve 27 Haziran 1995 tarih ve 552 sayılı KHK, 3.11.1995 tarihinde kabul edilen 7.11.1995 tarih ve 22456 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4128 sayılı kanun, yaş sebze ve meyve ticaretinin düzenlenmesi ve toptancı halleri hakkın­da kanun hükmünde kararnamenin değiştirilmesine dair 14 Haziran 1998 tarih ve 23372 sayılı kanunla ve 28 Aralık 1997 tarih 23214 sayılı toptancı hallerin yöne­tim ve işleyişi hakkında yönetmelikle idare edilir.

Hallerde piyasa arz ve talep kaidelerine göre oluşmaktadır.

Toptancı hallerde satışlar; üreticiler, üretici birlikleri, komisyoncular ile kendi namı ve hesaplarına olmak üzere yaş sebze ve meyve toptan ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

Toptancı hallerde faaliyet gösteren komisyoncuların satış bedeli üzerinden alacakları komisyon oranı Ticaret Bakanlığı'nca belirlenir.

Komisyon oranının tavanı %8'dir.

Hallerde faaliyet gösteren toptancı esnafının dâhili olarak tutmak zorunda oldukları çeşitli belgeler vardır. Bu yönetmelikte belirtilmiştir.

Sırayla günlük satış faturası, satış bordrosu, mal döküm defteri, günlük satış beyanname ve üretici faturası olmak üzere 6 adet defter tutulmaktadır.

Komisyoncular, 213 sayılı vergi usul kanununa göre tutmak zorunda oldukları kanuni defterler dışında, hal müdürlüklerince Örnekleri belirlenen ve onaylanan yönetmeliğinin 33, 34. maddelerince belirtilen ambar defteri cari hesap defterleri­ni de tutmak zorundadır.

Üretici birlikleri 213 sayılı vergi usul kanununa göre tutmak zorunda oldukları kanuni defterler dışında bu yönetmeliğin 33. maddelerinde belirtilen ambar def­terini tutmakla yükümlüdür.

Hallerde sağlık koşullarına uymayan mallar satılmaz. Bu konuda gerekli üniteler oluşturulmuştur. Gelişen ve değişen Türkiye gerçeğinden hareket eden meslektaşlarımızın bir kısmı kabuk değiştirerek ithalat ve ihracata yönelmeye başlamıştır.
Gençleşen kadrolar ve bilinçli bireyleriyle, haller bugün daha rasyonel bir yapıya kavuşmuştur. Tüm hal mensupları mevcut yasa ve yönetmeliklere son derece bağlı olarak çalışmayı bilmişlerdir.

Bu açıdan kitapçığın bir bölümünde Haller Yönetmeliğinin bir suretini ve hal kanununun en son değişik şeklini arkadaşlarımızın istifadesine sunmayı gerekli gördük. Müstahsil alacakları, malların değerlendirilmesi, arz ve talep, müstahsil ve perakendeci ile olan ilişkiler yönetmelikle kontrol ve işlerlik kazandırılmıştır. İstan­bul haline mal yollayan müstahsiller firmalardan fatura bedellerini alamadığı durumlarda haller müdürlüğüne ve hal hakem heyetine müracaatlarında haklı durumu ispat ettiği takdirde 24 saat içinde komisyoncuların teminatından kesilerek ödetilir.

Komisyonculardan avans alıp malını başka yazıhanelere yollayıp borcunu ödemeyen müstahsilin de hangi yazıhaneye mal yapıyorsa komisyoncunun müracaatı ile hal müdürlüğünce haklı görüldüğünde mal bedeli bloke edilerek ala­caklı komisyoncuya ödetilir.


HALLERİN EN ÖNEMLİ FONKSİYONU YAŞ MEYVE VE SEBZELERİN TOPTAN SATIŞINA BİR PAZAR OLUŞTURULMASIDIR

Bu pazarda mallar arz talep kaidelerine göre serbestçe ve tek merkezden yönetilmektedir. Aynı borsalar gibi tüketiciye ürünün değeri hakkında bir fikir ver­mekle ve iç piyasada düzenleyici bir rol oynamaktadır. Aksi halde her bölgede ayrı ayrı fiyatlar oluşarak dengesiz ve tutarsız fiyatlar oluşur.

Kontrol ve sıhhi yönden, kalite bakımından da tüketiciye umulan ve istenilen yarar sağlanamaz.

Ayrıca üreticiye, nakliyede, kredi bulmada, piyasa bilgisi toplamada, üretimin reorganizasyonunda haller önemli bir fonksiyonel görev görür.

Bu faaliyetleri hallerdeki komisyoncular üstlenmişlerdir.

Tüm Avrupa ve gelişmiş ülke hallerinde, sebze ve meyve gibi günlük tüketim mallarının tek merkezden dağıtılarak arz ve talep kaidelerinin işlemişi temin edilmiştir. Daha önemlisi tüm malların hallerden geçerek iç ve bu konu 28 Aralık 1997 tarihli 23214 sayılı hal kanunuyla yerine oturtulmuştur.

Bu kanunun uygulamasıyla artık %60-70 oranındaki kaçak olarak satışa sunulan mallar önlenecek ve hallere giren yasal mallar nedeniyle büyük ölçüde kaçak satılan sebze ve meyvenin halimize ve devletimize vermiş olduğu tahribat ve zarar büyük ölçüde önlenecektir.

Ayrıca yaş sebze ve meyvedeki %8 olan KDV oranının %1'e düşmesiyle artık KDV'den kaçış için alınan gayri yasal olaylar önlenecek ve bu sektördeki meslek­taşlarımız rahat bir nefes alarak, rasyonel daha çabalı daha şevkli bir çalışma ortamına girecektir.

Bizler İstanbullu hemşerilerimize taze, ucuz ve sağlıklı mal sunarak üretici­den tüketiciye köprü görevini yerine getirmekten büyük bir mutluluk duymaktayız.


İMESKOM Yönetim Kurulu
 

 
Anasayfa - Üyelerimiz - Derneğimiz - Basında Biz - Faaliyetler - Resim Galerisi - İrtibat
Copright © 2009 İMESKOM Tüm Hakları Saklıdır.